Plan uspostavljanja nasada aronije

Kada se spremate uspostaviti veliku tržišnu plantažu morate najprije izraditi plan koji će se temeljiti na geodetskim podacima. To se obično radi na karti u mjerilu 1:5000. Taj plan mora uzeti u obzir sve faktore koji utječu na pravilno vođenje plantaže. Ucrtajte zemljište plantaže, označite putove (ne zaboravite ostaviti dovoljno mjesta za okretanje strojeva). Kada planirate čitavu infrastrukturu za navodnjavanje ( ako ćete ju navodnjavati) uzmite u obzir lokaciju rezervoara vode ili bunara. Također razmotrite lokaciju zemljišta u odnosu na vjetrove koji uobičajeno pušu i uključite u plan prostornu liniju za vjetrobran. Morate paziti i na položaj gospodarskih zgrada poput skladišta za ambalažu, garažu za opremu i strojeve te dvorište za utovar voća, ako se to sve nalazi u sklopu buduće plantaže ili nasada. Tehnički plan mora predstavljati povezanu cjelinu koja će u budućnosti garantirati niske troškove održavanja dobro osmišljene plantaže.
Kada krenete ostvarivati pripremljeni plan na licu mjesta treba koristiti dobar mjerni instrument kao što je teodolit (geodetski kutomjer).  To će omogućiti brzo i precizno obilježavanje putova i zemljišta pod predviđenim kutovima. Da bi se označili putovi na manjim plantažama, zemljišta i redovi biljaka, možete koristiti mjernu vrpcu, kolčiće, konopac i priložno ravnalo da obilježite prave kutove.
Tehnike sadnje – jednake onima koje se koriste kod većine voćnjaka i grmova. Okorjenjene reznice sade se 3 – 5 cm dublje nego su rasle u rasadniku što pomaže da se biljke više šire. Na velikim se plantažama isplati koristiti sadilicu koja uvelike ubrzava rad. Na malim plantažama, nakon što ste označili redove, označite mjesta gdje ćete kopati rupe za biljke – što je slabije tlo, to su rupe dublje. Na slabijem tlu preporučljivo je staviti u rupe malo gnojiva, komposta ili kalij dikromat supstrat treseta. Provjerite da je korijenje dobro rašireno i da nije izravno u kontaktu s gnojivom. Nakon sadnje treba ostati plitka udubina u tlu oko svake biljke koja će omogućiti sakupljanje vode oko korijenja.
Sadnice – sadni materijal koji se koristi za uspostavu plantaže je od presudne važnosti i utječe na ekonomski učinak plantaže – od uspostave do likvidacije. Svaka naizgled ušteda na sadnicama kupljena po nižoj cijeni od nepouzdanog izvora nisu ekonomski isplative – uvijek nose nemjerljivo veći gubitak u prinosu ili rastu plantaže. Ti se gubici ne mogu biti isplativi jer “ne možeš pretvoriti bika u kravu” – bez obzira kako ga dobro hranio i njegovao, neće biti mlijeka.
Plantaže aronije trebaju se uspostaviti samo s okorijenjenim vegetativnim reznicama koje vjerno reproduciraju osobine matičnih biljaka. Takvi se materijali  trebaju nabavljati samo u specijaliziranim rasadnicima koji imaju mladice formirane od biljaka za koje se zna da imaju dokazane, stabilne pozitivne karakteristike koje će garantirati visok urod i odgovarajući rast grmova. Mnoge su plantaže uspostavljene sa sortom Aronia Nero koja daje visoki prinos i pogodna je za stojnu berbu. Čak i bolji rezultati mogu se postići s Aronia Nero Eggert koja je nedavno dobivena selekcijom sorte Nero.
Neprihvatljivo je uspostavljati tržišne plantaže aronije sadnicama iz sjemena. Takve biljke rode tri godine kasnije od vegetativno razmnoženih biljaka što predstavlja gubitak u prinosu više od tri godine.

Osim toga kasnije dobiveni prinos bit će i puno niži jer će pojedini grmovi davati vrlo različite prinose što je posljedica međuosobnih različitosti svojstveni generativnom razmnožavanju  Ali najveći nedostatak plantaža uspostavljenim iz sjemena je da grmovi rastu energično i pretjerano se šire što otežava strojno branje, nakon nekoliko godina je i posve nemoguće.
Dvogodišnje biljke iz vegetativnih reznica dobre kvalitete već imaju cvjetne pupoljke i zato mogu roditi u prvoj godini nakon sadnje. Ali obično se nakon sadnje stabljike podrezuju da se spriječi zametanje voća u prvoj godini. Taj postupak potiče normalan rast biljke i uveliko povećava prinos druge godine nakon sadnje.

Mladica namijenjena stalnom mjestu treba biti homogena, poželjno dvogodišnja ili dobro razvijena jednogodišnja biljka. Nakon što su se okorijenile, reznice se iskopavaju iz rasadnika, obično u listopadu, i stavlja ih se u trap prije sadnje da bi sačuvale vlag, bolje je pokraj mjesta sadnje. Izbjegavajte isušivanje i smrzavanje korijena što veoma utječe na sposobnost biljke da se ukorijeni. Snažne, zdrave i pravilno zaštićene biljke jamče 100% uspjeh sa zakorjenjivanjem.

Ukratko:

  • Kada se spremate uspostaviti veliku plantažu trebate nacrtati plan temeljen na geodetskim podacima. To se obično radi na karti u mjerilu 1:5000.
  • Mlade biljke aronije (okorijenjene reznice) sade se 3-5 vm dublje nego su rasle u rasadniku.
  • Kvaliteta sadnice ima veliki utjecaj na ekonomski rezultat odrasle plantaže
  • Ne koristiti sadnice iz sjemena za novu plantažu jer rode tri godine kasnije od vegetativne reznica i ne jamče visok prinos.
  • Snažne, zdrave i pravilno zaštićene biljke jamče 100% uspjeh sa zakorjenjivanjem.

Leave a Reply