Organski Uzgoj Aronije

Organski uzgoj Aronije

Čini se da je crna aronija stvorena za ekološki uzgoj. Njezine su bobice najbolji izvor antioksidansa na svijetu pa se može smatrati medicinskom biljkom i ako je moguće trebala bi se uzgajati na plantažama koje su održavane eko-metodama proizvodnje. Onda je dobiven dobar proizvod koji se može koristiti za proizvodnju veoma ukusnih voćnih pripravaka bez kemijske kontaminacije. I najvažnije – bobice imaju neupitna kemijska svojstva.
Aronija je grm koji ne zahtijeva puno obrade. Uspoređujući s drugim voćkama veoma je otporna na štetočine i bolesti. Zato ju je puno lakše uzgajati organski. Aronija svoju otpornost duguje visokoj razini polifenola u cijeloj biljci koji ju učinkovito štite od bakterija, bolesti i gljivica. Insekti se nerado hrane biljkama bogatim flavonoidima i taninima pa je popis štetočina i bolesti koje bi potencijalno mogle prijetiti aroniji za sada vrlo kratak.
– Najveća poteškoća u organskom uzgoju aronije je borba protiv korova, naročito u prve dvije godine vođenja plantaže. Zato je jako važno prije sadnje dobro pripremiti polje.
Na polju organskog uzgoja ne možemo korov kontrolirati herbicidima. Željeni se učinak u kontroli korova postiže sijanjem smjesa biljaka za pokrivanje tla. Ako je moguće, savjetuje se sijati i orati dva puta u sezoni. Ovaj će tretman eliminirati većinu korova i obogatiti tlo humusom i osnovnim hranjivim tvarima. Pokrovne se biljke zaoravaju kada cvatu, a mladi su izdanci zeleni, a ne drvenasti što osigurava brže raspadanje organske tvari u tlu. Temelj dobre organske plantaže je sadnja mladica kupljenih za uspostavu nasada. Uz iste zahtjeve kao i kod obične plantaže, organska treba sadnice iz organskog uzgoja koje kontrolira ovlaštena ustanova za certificiranje. Svaka kupljena serija sadnica mora imati certifikat o organskom podrijetlu.
– U prvoj godini uzgoja možemo cijelu površinu držati na crnom ugaru. Tlo se obrađuje kultivacijskim agregatom, kultivatorom ili frezom. Ne koristiti frezu više od dva puta u sezoni jer njena česta upotreba uništava strukturu tla. Prve godine možete uspostaviti i travnati pokrivač u međuredovima; na organskoj plantaži treba dodati sjeme bijele djeteline u ranije opisanoj smjesi trava jer ona obogaćuje usjev dušikom.
U prve dvije godine se uski redovi aronije obično plijeve ručno. Nakon toga biljke bi trebale biti dovoljno visoke i dovoljno se raširiti da uguše većinu korova, a naša će se intervencija ograničiti na uklanjanje pojedinih korova iz unutrašnjosti grma.

Dobra, ali skupa metoda je posipanje piljevine ili narezane kore drveta u redove plantaže ili pokriti tlo trakama posebnog crnog agrotekstila koji spriječava rast korova i štiti tlo od prekomjernog isušivanja.
U ekološkoj proizvodnji trebamo koristiti organska gnojiva i komposte i samo ona mineralna gnojiva koja su odobrena za organski uzgoj i na popisu proizvoda za korištenje u ekološkoj poljoprivredi.
Danas je na tržištu sve veći broj vrlo dobrih organskih proizvoda osmišljenih da poboljšaju svojstva tla. Oni se uglavnom temelje na biohumusu (verikompostu) – prirodnom gnojivu koje proizvode gliste. Ubrzavajući proces stvaranja humusa gliste razgrađuju kemijske spojeve koji bi inače trebali prolaziti složeni proces kemijskih promjena pa ih biljke mogu lako upiti za svoj rast i razvoj. Zato su mineralne komponente u proizvodima koji se temelje na biohumusu prisutne u prirodnom obliku. Oko 70% njihovog ukupnog iznosa biljke upiju odmah nakon primjene. U isto vrijeme u tlo se unose i mikroogranizmi blagotvorni za ljude i okoliš i tu pomažu stimulirati mikrobnu aktivnost.
Ekološke farme mogu proizvoditi svoje vlastito gnojivo i različite vrste biopreparata. Najpoznatije ekološko gnojivo proizvedeno na većini ekoloških farmi je kompost. Napravljeno je od različitih vrsta biljnog organskog otpada, često uz dodatak tekućeg ili čvrstog gnojiva. Nakon ispravno vođenog procesa kompostiranja dobijemo vrijedno gnojivo koje možemo koristiti za poboljšanje sastava tla i dobivanje uroda sa svim mikro- i makronutrijentima.
U borbi protiv štetočina i bolesti možemo koristiti i vlastite eko prihvatljive biopreparate koje je relativno jednostavno proizvesti, a ipak su učinkoviti.
Po načinu pripreme biopreparati se dijele na:

 • ekstrakte – zalij hladnom ili toplom vodom nasjeckane dijelove biljaka
 • infuzije – zalij vrućom vodom, ali ne kuhati
 • dobivanje esencije (uvarka) – zalij hladnom vodom i ostavi dok biljke ne istrunu djelovanjem bakterija koje izazivaju truljenje

Popis biljaka od kojih se mogu napraviti biopreparati je dugačka, ali među najčešćim korištenim vrijedno je spomenuti neven, bazgu, kužnjak, bijeli luk, crveni luk, stolisnik, hren, jelovinu, crnu buniku, čičak, maslačak, pelin, koprivu, kamilicu, preslicu, mlječiku, buhač.
Biljaka aronija ne treba posebnu zaštitu. Povremenu pojavu ušiju možemo uspješno kontrolirati koristeći ekstrakte nevena, kužnjaka ili ljuske crvenog luka, ekstrakta ili uvarka bijelog luka ili ekstrakta ili tekućeg gnojiva od kopriva.
Lakoća i relativno nisi troškovi organske proizvodnje uspoređeni s drugim voćem opravdavaju nadu da će organski uzgoj aronije biti sve učestaliji, a omjer površina pod aronijom biti u korist organske uzgojene aronije. Možda će se tržište u bliskoj budućnosti ipak više okrenuti organskom uzgoju nego poljoprivredi koja se oslanja na korištenje tona kemikalija koje na kraju zagađuju okoliš i utječu na ljude koji žive u tom okolišu kada uvidi povećanu prisutnost aronije koja ima medicinska svojstva i još k tomu nema kemijske kontaminacije, a još uvijek slovi kao moderan usjev.

Ukratko:

 • Čini se da je crna aronija stvorena za ekološki uzgoj. Njezine su bobice najbolji izvor antioksidansa na svijetu pa se može smatrati medicinskom biljkom i ako je moguće trebala bi se uzgajati na plantažama koje su održavane eko-metodama proizvodnje.
 • Aronija je grm koji zahtijeva malo truda u uzgoju. U usporedbi s drugim voćem otporna je na štetočine i bolesti. Zato je veoma pogodna za organski uzgoj.
 • Za kontrolu korova na poljima koja su pod organskim uzgojom ne možemo koristiti herbicide. Željeni se učinak u kontroli korova postiže sjetvom smjese pokrovnih biljaka.
 • Dobra, ali skupa metoda je posipanje piljevine ili narezane kore drveta u redove plantaže ili pokriti tlo trakama posebnog crnog agrotekstila koji sprečava rast korova i štiti tlo od prekomjernog isušivanja.
 • U ekološkoj proizvodnji trebamo koristiti organska gnojiva i komposte i samo ona mineralna gnojiva koja su odobrena za organski uzgoj.
 • Danas na tržištu postoji veliki broj veoma dobrih organskih proizvoda za poboljšanje svojstva tla. Oni se uglavnom temelje na biohumusu – prirodnom gnojivu koje proizvode gliste.
 • Ekološke farme mogu proizvesti svoje vlastito gnojivo i različite vrste biopreparata. Najpoznatije ekološko gnojivo proizvedeno na većini ekoloških farmi je kompost
 • U borbi protiv štetočina i bolesti možemo koristi i vlastite eko prihvatljive biopreparate koje je relativno jednostavno proizvesti, a ipak su učinkoviti.

Leave a Reply