Obrada tla i suzbijanje korova u nasadima aronije

Osnovni zahtjev za njegom u prvoj godini uzgoja plantaže je spriječiti zarazu korovom. Na konvencionalnim (ne-organskim) plantažama herbicidni pojas je obično u redovima, a crni ugar ili zatravnjivanje između redova, rjeđe je herbicid na ugaru po cijeloj površini. Optimalno rješenje prve ili prve dvije godine koristiti herbicidnu zonu u redovima , a crni ugar između redova. Druge ili treće godine treba zatravniti međuredni prostor.

Obrada tla

Izbor metode obrade tla na plantaži ovisi o mnogim faktorima, među kojima su najvažniji klasa kvalitete tla, konfiguracija terena i količina oborina. Na nižoj klasi, pjeskovitom tlu naročito u području s nižim količinama oborina, možete održavati plantažu crnim ugarom na duži period koristeći uzgojni agregat, vibro drljaču, ili naizmjenični kultivator, drljaču i frezu. Na taj taj način možete uništiti korov koji se s aronijom bori za vodu, hranjive tvari i svjetlost. Ovom metodom treba paziti da se tlo ne obrađuje dublje od 5 – 7 cm. Tako plitka obrada će uspješno eliminirati mladi korov, a da ne ošteti korijen aronije i da prekomjerno isuši tlo.

Suzbijanje korova

Uske zone korova duž redova mogu se plijeviti ručno ili herbicidima. Umjesto strojnog obrađivanja između redova, herbicidni ugar se koristi za cijelu površinu. To se može postići primjenom herbicida na tlu koji se polako upija i ne oštećuje korijenje grmova. Herbicidi su učinkoviti  u uklanjanju korova jer ih kupi njihovo korijenje.
Uprezno s upotrebnom herbicida na pjekovitom, vrlo propustljivom tlu jer u slučaju jače kiše mogu brzo dospjeti u zonu korijenja što će oslabiti rast plantaže.
Ako se konfiguracija terena jako razlikuje, npr. postoje oštre padine, ne preporučuje se ni međuredni crni ugar niti ugar s herbicidom ili ga se treba ograničiti samo na prvu godinu nakon uspostave plantaže. Na takvim plantažama gdje je tlo nestabilno može doći do ispiranja gornjeg sloja na padinama. Za vrijeme kišnog ljeta ima problema i s vožnjom traktora koji ostavlja duboke kolosjeke, dok na teškom glinenom tlu omekšana zemlja može potpuno spriječiti korištenje mehanizacije.

 

Leave a Reply