Gnojidba aronije

Gnojidba bi se trebala izvoditi nakon što je izvršena analiza tla u laboratoriju. Vanjski pokazatelji dovoljnog iznosa nutrijanata su tamna boja i veliki listovi, njihova gustoća na stabljici i puno novih izdanaka na grmovima. Mali i blijedi listovi dokaz su pomanjkanja hranjivih tvari u tlu ili pregusti grmovi, mrazom oštećeni korijeni, suša ili višak vode u tlu. Najčešće korišteno organsko gnojivo je stajsko gnojivo ili razrijeđeno tekuće gnojivo. Kada koristite mineralna gnojiva morate znati da ona sadrže fosfor ili kalij i nisu pokretni u tlu i treba ih primjenjivati u jesen ili rano proljeće dok dušična gnojiva treba koristiti dva ili tri puta za vrijeme vegetacije od travnja do sredine lipnja.

  • U prvoj i drugoj godini nakon sadnje gnojiva se nanose na mjesto ispod svakog grma ili u uskoj prugi duž reda na udaljenosti od desetak centimetara od grmova. Nemojte povećavati dozu od 50g po grmu.
  • Od treće godine nadalje već možete primjenjivati mineralna gnojiva grubo ih razbacujući na metar široke pruge duž redova. Približne doze gnojiva (u smislu čisti komponenti) za plantažu u rodu su: N 80 – 100kg, P 80 – 100kg, K 100 – 150kg po hektaru. Gnojidba dušikom trebala bi se koristiti s oprezom, naročito na starijim plantažama, gdje je potreba za dušikom puno niža nego na drugim plantažama voća.

Previsoke doze dušičnog gnojiva, posebno na plodnim tlima bolje klase, mogu dovesti do snažnog rasta stabljika koje ze posljedicu može imati otežanu strojnu berbu. U takvim slučajevima morate preskočiti proljetnu gnojidbu dušikom ili je smanjiti na minimum i primijeniti male doze dušičnog gnojiva ne ranije nego u lipnju nakon zametanja plodova.

Leave a Reply