Sve o projektiranju i sadnji nasada aronije

Kada uspostavljate tržišnu plantažu aronije morate uzeti u obzir mnoge čimbenike; one koji se tiču okoliša i ekonomske. Prije nego počnete, napravite ekonomsku računicu uzimajući u obzir elemente poput:

 • prilika na tržištu
 • udaljenosti od najbliže tvornice za preradu
 • dostupnosti strojeva za uzgoj i berbu
 • dostupnost radnika

Svi ti faktori trebaju biti usklađeni s veličinom planirane plantaže. Proračun će izgledati će izgledati drugačije za malu plantažu koja treba opskrbiti vlastiti pogon, npr. agroturističku farmu. S malim područjem uzgoja bilo bi neekonomično kupiti berač da obere plodove i pod pretpostavkom da u blizini nema kombajna berača koji bi to mogao obaviti, morate računati na prilično skupo ručno branje.
Što je veća plantaža, to u niži troškovi proizvodnje.
Plodovi ubrani s velikih plantaža, na desetke ili nekoliko desetaka hektara, mogu se isporučiti u puno udaljenije tvornice – koriste se veliki kamioni i troškovi transporta po kilogramu su relativno mali. Isto tako troškovi održavanja velike plantaže poput košenja među redovima i branja su relativno mali jer se mogu koristiti učinkoviti strojevi koji se ne moraju kretati između malih, razbacanih plantaža.
Ako ste već odlučili uspostaviti plantažu aronije, morate ju dobro isplanirati na terenu.

 • Nije problem uspostaviti plantažu u nizinskim područjima gdje nema većih brda.
 • Na obroncima gdje plantažu namjeravate obrađivati mehanički morate paziti da padalina nije strmija nego što je dopušteno za stroj koji mislite koristiti. To je posebno važno kada berete kombajnom beračem čiji je centar ravnoteže prilično visok pa se zbog velikog bočnog nagima može izvrnuti.
 • Kod obilježavanja redova pokušajte, ako je moguće, položiti ih nasuprot smjeru vjetra koji prevladavaju. To će smanjiti isušivanje po ljetu – prvi red okrenut prema vjetru štiti će one iza njega dok će po zimi takav raspored redova dopustiti da se akumulira veća količina snijega među redovima što će smanjiti rizik od smrzavanja tla i pomoći sakupiti više vode za proljeće
 • Kod velikih plantaža i dugih redova ne zaboravite ostaviti poprečne putove svakih 300 – 400 metara za manevriranje, da se mogu uzimati sanduci s voćem bez da se svaki sanduk mora nositi na kraj plantaže. Takvi putovi su neophodni i za brz pristup i odvoženje pokvarene opreme i dostavu praznih kontenjera za voće. Trebate ostaviti i slobodan prostor na početku i kraju redova koji će omogućiti zaokretanje berača, obično oko 6 – 8 metara, ovisno o vrsti berača.
 • Razmak između redova ne može biti manji od 4 metra, a na vrhunskom plodnom tlu razmak bi se trebao povećati na 4.5 metra zbog  intezivnijeg rasta grana i većeg tereta plodova na njima zbog čega se savijaju prije branja i sužavaju prolaz za strojeve.
 • U redovima biljke bi trebalo saditi u razmaku od 0.6 – 0.7 m. Gusta je sadnja u redovima potrebna da olakša strojno branje. Grmovi trebaju u kratko vrijeme stvoriti liniju duž koje će se berač moći ravnomjerno kretati. Grmovi posađeni prerijetko u redu rastu odvojeno u svim pravcima što uzrokuje da berač za vrijeme berbe trza i oštećuje grane i ostavlja previše bobica na grmu. Kad se uspostavljaju male plantaže, od početka zamišljene za ručno branje, kao i plantaže koje zbog konfiguracije terena, npr. prestrme padine, ne dopuštaju upotrebu berača biljke se mogu saditi u redu na udaljenosti od 1 – 1.5 metara.
 • Kada se uspostavljaju velike plantaže na otvorenim područjima gdje pušu jaki vjetrovi ozbiljno razmislite i pravljenju vjetrobrana. Takvi se vjetrobrani formiraju s jednim ili dva reda drveća posađenih nasuprot smjera najčešćih vjetrova. Za postavljanje takve zaštite linije često se koristi drveće snažnog rasta poput topola i smreka. Vjetrobran se treba saditi na odgovarajućoj udaljenosti tako da ne zasjenjuje plantažu i iscrpljuje tlo uzimajući hranjive sastojke i vodu. Udaljenost između drveća koje štiti plantažu i prvog reda aronije treba biti 12 – 15 metara.
 • Ako planirate navodnjavati plantažu, osmislite sustav cijevi koje će vodom opskrbljivati prskalice. To se odnosi na glavne cijevi koje vode od rezervoara ili bunara. One trebaju biti ukopane ispod zone smrzavanja ili, ako se cijevi trebaju položiti na tlo, smjestiti ih na način da omogućavaju drenažu vode iz njih zimi da ih se zaštiti od pucanja zbog smrzavanja vode.

Zaključak:

 • Kada obilježavate redove za aroniju trebate ih pokušati služiti nasuprot smjeru vjetrova koji prevladavaju na tom području.
 • U redovima se grmovi sade u razmaku od 0.6 – 0.7 metara.
 • Kada se uspostavljaju velike plantaže vaš plan treba uključivati manevarske putove svakih 300 – 500 m da bi se olakšao transport voća i jak vjetrobran.
 • Ako će se plantažu navodnjavati osmislite raspored cijevi prije sadnje.

Leave a Reply