Priprema tla za sadnju aronije

Dobra priprema tla prije sadnje je presudna i osigurava da će aronija uspješno doći do roda.

 • Prije svega očistite tlo od korova. To će uvelike pomoći da održavate plantažu prvih godina – mladi grmovi lako zakorove. Za 4 – 5 godina grmovi aronije već su dovoljno jaki da uguše rast korova.
 • Godinu dana prije sadnje trebate testirati kiselost tla i ako je potrebno, provesti kalcifikaciju da se smanji faktor kiselosti na oko 6.5. Za kalcifikaciju najbolje je koristiti magnezijevo vapno koje osim što mijenja kiselost tla, opskrbljuje tlo kalcijem i poboljšava njegov sastav, obogaćuje ga i magnezijem, veoma potrebnim elementom za normalan razvoj biljke. Na lakom tlu najbolje je koristiti dolomitni vapnenac (kalcij-magnezij karbonat, 40% Cao + 10-20% MgO), a na težem tlu dolomitno vapno (kalcij-magnezij oksid, 45-60% CaO + 10-20% MgO).
 • U vrijeme vegetacije prije sadnje aronije savjetujemo da prije zaoravanja posijete smjesu pokrovnicu. Idealan bi sastav smjese trebao uključivati vučiku, grahoricu, sarradellu ili stočni grašak; možete koristiti i gorušicu ili phaceliu (škorpionovu travu). Svrha sadnje toga je da guše korov, obogaćuje tlo humusom, poboljšavajući mi sastav te obogaćuje tlo dušikom.
 • Ako smjesa za pokrov ne uništi korov, osobito višegodišnji poput pirike, trebate polje prskati sustavnim herbicidom. Ako osim pirike ima i dvosupki poput ladoleža i maslačka prskajte sustavnim herbicidom uz dodatak Chawastox Extra.
 • Nekoliko tjedana prije planiranoga datuma sadnje morate izvršiti analizu tla da se može napraviti konačna prilagodba razine nutricijenta. Da bi to napravili trebamo uzeti uzorke tla. Ako su polja iste kvalitete tla dovoljan je po jedan uzorak na svaka 2 – 4 ha. Ali ako se kvaliteta tla značajno razlikuje morate uzeti onoliko uzoraka koliko je klasa tla. Uzorci se moraju sakupiti i sa površinskog (0 – 20 cm) i potpovršinskog sloja (20 – 40 cm) na oko 20 mjesta za svaki uzorak. Uzorci tla se uzimaju s posebnom sondom (Engerovim štapom), ili – ako ga nemate – nastružite žlicom iz rupe. Tlo sakupljeno iz svih rupa koje čine jedan uzorak mora se pažljivo promiješati, staviti u plastičnu vrećicu ( oko pola litre smiješanog tla) i poslati na analizu u poljoprivredni laboratorij. Nakon što dobijemo rezultate možemo prije sadnje prilagoditi hranjive sastojke na željenu razinu. To se uglavnom odnosi na razinu onih komponenata koji se teško šire tlom poput fosfora i kalija.
  Na rast mladih plantaža jako povoljno utječe gnojidba stajskm gnojivom, naročito na slabijem tlu siromašnom humusom.
  Stajsko se gnojivo može primjeniti u velikoj količini, 40 – 60 tona po hektaru bez obzira na prijašnji usjev. Ta će vrsta gnojidbe osigurati tlu veliku količinu svih neophodnih mikronutrijenata i znatnu dozu humusa poboljšavajući mu tako sastav.
  Osnovni se agrotehnički tretmani vrše u dva tjedna prije sadnje. Pognojimo polje i ako je potrebno možemo ga obogatiti bacanjem do 200 kg/ha P2O5 i do 200kg/ha K2O. sve se to duboko zaore, a površina se izjednači drljačom i zaštiti od prekomjernog isušivanja.

Zaključak:

 • Prije početka sadnje treba polje očistiti od korova. To će uveliko olakšati održavanje grmova
 • Godinu dana prije sadnje treba ispitati kiselost tla i ako je potrebno provesti kalcifikaciju. Tlo treba imati ph oko 6.5.
 • U vrijeme vegetacije, a prije uspostavljanja plantaže preporučuje se posijati smjesu pokrovnica prije dubokog oranja.
 • Nekoliko tjedana prije sadnje potrebno je još jednom izvršiti analizu tla da se uravnoteži razina hranjive tvari.
 • Gnojidba stajskim gnojivom prije sadnje ima povoljan učinak na rast mladog grmlja aronije.

Leave a Reply